น่านอ่วม หน่วยทหารและหน่วยงานราชการ ระดมเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล พร้อมเร่งตรวจสอบสระฝายเก็บน้ำนาเหลืองม่วงขวาแตก

ที่บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 ได้นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน พร้อมยุทโธปกรณ์ และกำลังพลจิตอาสา จำนวน 50 นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำจากฝายเก็บน้ำบ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน แตกหัก เวลา 06.30น.ทำให้น้ำไหลเข้าท่วม บ้านนาเหลืองใน หมู่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สร้างความเสียหาย เกือบ 50 หลังคาเรือน และ วัดนาเหลืองใน ขณะนี้ได้จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือในพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือน ส่วนในพื้นที่ อ.สันติสุข และ อ.แม่จริม จ.น่าน เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก พัดเอาเศษวัชพืชและดินโคลน ไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ไร่,นา ข้าว และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎร บ้านน้ำปาย,บ้านตอซ้อ ,บ้าไพรวัลย์,บ.ป่าสัก ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน เกิดความเสียหาย ศบภ.นพค.31 จึงได้จัด กำลังพล และ รถบรรทุกน้ำ ออกทำการช่วยเหลือฟื้นฟู หลังฝนน้ำท่วมแก่ราษฎร ผู้ประสพภัย ช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า,ของใช้จำเป็น ฯ และช่วยล้างทำความสะอาด อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

 

 

เร่งเข้าตรวจสอบ สระเก็บน้ำบ้านนาเหลืองม่วงขวา

ด้านพันเอกนิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยนายนเรศ อานา กำนันตำบลนาเหลือง นายวรพงษ์ สิทธิตาคำ ผู้ใหญ่บ้านนาเหลืองม่วงขวา และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เร่งเข้าตรวจสอบ สระเก็บน้ำบ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง ซึ่งเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ที่สปริงเวย์ 2 จุด แตกพังทลาย ทำให้มวลน้ำจำนวนมาก ไหลทะลักเข้าท่วม 3 หมู่บ้าน ใน 2 ตำบล คือตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียงและตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา และมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายมากกว่า 70 ไร่ โดยสระเก็บน้ำแห่งนี้ รับน้ำจากลำห้วยนาเหลืองม่วงขวา สระมีความจุ 163,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างในปี 2561 โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านนาหลืองม่วงขวา ม.4 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่สำนักงานกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน เร่งเข้าตรวจสอบ สปริงเวย์ทั้ง 2 จุดที่แตกพังทลาย เพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งดำเนินการแก้ไข

 

 

ขณะที่ พลตรีดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และพันโทบัณฑิต ชาวกัณหา ผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 นายสุพจน์ มูลฐี นายก อบต.นาเหลือง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นำรถฉีดน้ำและกำลังพล เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยต้องเร่งฉีดน้ำล้างดินโคลนและเศษซากวัชพืชที่ไหลหลากมากับน้ำ และช่วยเหลือชาวบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ พร้อมกับเร่งความสำรวจความเสียหาย ขณะที่จังหวัดน่านยังต้องเฝ้าระวัง 32 หมู่บ้านในพื้นที่6 อำเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งช้าง, ปัว, สองแคว, สันติสุข, เมืองน่าน,และอำเภอภูเพียง อาจมีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จึงขอให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเตรียมการป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นและขอให้ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด

ณชญาดา บุญยะกาญจน์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดน่าน

รถฉีดน้ำและกำลังพล เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน