สัตหีบเตรียมเปิดงาน ชิม ช๊อป แช๊ะ แชร์อ่าวสัตหีบกับนายอำเภอพัฒนาสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ

วันนี้ 22 ส.ค.62 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ OTOP สัตหีบชวนชิม และร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ชิม ช๊อป แช๊ะ แชร์ @ อ่าวสัตหีบกับนายอำเภอ โดยมี ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ประธานเครือข่าย OTOP  สิบเอก อภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอสัตหีบ นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นาย ต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดและในงานแถลงข่าว ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP  อำเภอสัตหีบ ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม มีจำนวน 63

กลุ่ม/ราย และในปี 2562  มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภท อาหาร ได้เข้าร่วมคัดสรรฯ ระดับดาว เพียง 1 ราย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ที่ไม่มีการรับรองมาตรฐาน อย.และเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของผลิคภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารและให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค ดังนั้น เครือข่าย OTOP อำเภอสัตหีบ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ ซึ่งได้จัดกิจกรรม "OTOP สัตหีบชวนชิม" เพื่อให้คณะกรรมการ OTOP สัตหีบชวนชิม ได้ตรวจสอบคุณภาพ รสชาติของอาหารพร้อมให้คำแนะนำ สนับสนุนส่งเสริมในการปรับปรุงคุณภาพแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเอสัตหีบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ


.และในส่วนของการแถลงข่าว จัดงานชิม ช๊อป แช๊ะ แชร์ @ อ่าวสัตหีบกับนายอำเภอ นั้น การดำเนินงาน OTOP ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในชุมชนเพื่อผลิตสินค้า โดยมีภาคราชการและภาคเอกชนให้การสนับสนุนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานรวมทั้งการสนับสนุนช่องทางการตลาดในทุกระดับการจัดงานอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย OTOP อำเภอสัตหีบ ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยราชการ ภาคเอกชน และชุมชน ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าของชุมชน และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยอำเภอสัตหีบร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอสัตหีบกำหนดจัดงาน"ชิม ซ้อป แชะ แชร์ OTOP  อ่าวสัตหีบกับนายอำเภอ" ขึ้นระหว่างวันที่25- 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ บริเวณชายหาดอ่าวสัตหีบ หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ของทุกวัน ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานภายในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคมพ.ศ. 2562  เวลา 15.19 น.ภายในงานประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3-5ดาวทั่วประเทศ จำนวนว่า 100 บูธ  สินค้า OTOP ของอำเภอสัตหีบ สินค้าชุมชนรวมกว่า 100 บูธ การจัดกิจกรรมการแสดง ศิลปวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค การแสดงอื่นๆ อีกมากมายผลิตภัณฑ์จากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเถอสัตหีบ อาหารพื้นถิ่นของอำเภอสัตหีบ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน