พร้อมเต็มพิกัด เมืองคอนพร้อมจัดงาน "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา" ครั้งที่ 29 -เผย 3 สนามแข่งขันระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 นี้

23 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา" ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายภานุวัชร แก้วลำหัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พร้อมด้วยนายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และว่าที่ ร.ต.สมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวยืนยันความพร้อมการจัดงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่อคำขวัญที่ว่า "มัธยมวิชาการ สืบสานหัตถศิลป์ ระบิลศาสตร์ ยุวปราชญ์เมืองนคร" มีคณะครู นักเรียนและผู้สนใจ เข้ารับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

          สำหรับการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 โดยใช้สนามแข่งขัน  ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีกำหนดเปิดงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

 


          ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา นำเสนอผลงานทางวิชาการ  การแสดงศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน และการประกวด แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษา สู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ และระดับชาติ

          อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และการประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษา และการบริหารทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต 

          กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร และผู้ที่คุณประโยชน์แก่สถานศึกษา การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของนักเรียนจากโรงเรียน 4 กลุ่มสหวิทยาเขต และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาวิชาการในทุกด้าน เป็นต้น.

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน