ธนาธร ไหว้ศพชาวบ้านเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต เหตุเครียดข้อพิพาทที่ดินแสมสาร
วันนี้ 23 ส.ค.62 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  พร้อมแกนนำและทีมงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่  จังหวัดชลบุรี  ได้เดินทางมารับฟังปัญหาจากประชาชนและนักวิชาการในพื้นที่และร่วมพิธีสวดอภิธรรม นางวันเพ็ญ แก้วใส ผู้เสียชีวิต อายุ 53 ปี ที่วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  หนึ่งในผู้เดินทาง มาร่วมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่  ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ขอความเป็นธรรมข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างฐานทัพเรือสัตหีบกับชาวชุมชนบ้านช่องแสมสาร จนเกิดอาการเครียด เส้นเลือดในสมองแตก เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น 

             ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความกังวล ที่ คสช.ประกาศ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะกระทบกับปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย ของประชาชน ตำบลแสมสารเต็มพื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ มีประชากร ประมาณ 6,700 คน มีบ้านพักอาศัยประมาณ 2,500 ครัวเรือน  ซึ่งปัญหาที่ดินนั้น เกิดจากกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ อ้างคลุมพื้นที่แบบเหมารวมเต็มพื้นที่ทั้งตำบล ยกเว้นที่มีโฉนด ทราบว่ามีเพียง 2 แห่ง คือ วัดช่องแสมสาร และ วิหารหลวงพ่อดำ ซึ่งตั้งอยู่บนเขาเจดีย์ ที่เป็น โบราณสถานสำคัญ ของตำบลแสมสารเท่านั้น โดยรัฐได้จัดที่ราชพัสดุบางส่วนให้ชาวบ้านได้เช่าเพื่อเป็นอาศัย ประกอบอาชีพและเป็นที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์  เมื่อนโยบาย โครงการอีอีซี จะประกาศผังเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่นี้ด้วย จะมีผลให้นักลงทุน และนายทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ สามารถใช้พื้นที่ลงทุน ที่แต่เดิมประชาชนเช่าที่ดินราชพัสดุ ครั้งละ 3 ปี และสามารถเช่าต่อได้ เมื่อประกาศเป็นเขตอีอีซี ที่ให้สิทธิคนต่างชาติสามารถเช่าได้ 50 ปี และสามารถต่อได้อีก 49 ปี รวมเป็นเวลา 99 ปี  ซึ่งทหารเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ เหมาคลุมขึ้นทะเบียนที่ดินทั้งตำบลแสมสารเป็นที่ราชพัสดุ ชาวบ้านและนักวิชาการหลายๆท่านเห็นว่า อาจขึ้นทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะที่ขึ้นทะเบียนต้องเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า แต่ความจริงสภาพที่ดินไม่ได้รกร้างว่างเปล่า เพราะมีหมู่บ้าน ได้กลายเป็นตำบล วัด โรงเรียน ตลาด ที่มีผู้อาศัยอยู่หลายพันคน การขึ้นทะเบียนอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 4 พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518  โดยทางชุมชนได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมานานกว่า 100 ปี ว่าแสมสารเป็นชุมชนเก่าแก่ มีหลักฐานทางจดหมายเหตุ  ทะเบียนนักเรียน เอกสาร สค.1 โบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึ่งปัจจุบันที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าเป็นที่ดินของชุมชน ไม่ใช่ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ ทรัพยากรที่ดินถือเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งสมบัติของชาติต้องเป็นสมบัติของประชาชน ไม่ใช่สมบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาลจะต้องตระหนักว่า  ประชาชนไม่ได้ดำรงอยู่เพื่อรัฐบาล แต่รัฐบาลต่างหากที่ดำรงอยู่เพื่อประชาชน


สำหรับทีมงานนักวิชาการ ทีมงานพรรคอนาคตใหม่ ได้ลงมาในพื้นที่วันนี้ เพื่อรับรู้สภาพปัญหา  สภาพพื้นที่ ในตำบลแสมสารเพื่อร่วมกัน บูรณาการ แก้ไขปัญหาพิพาทที่ดิน แสมสาร ที่ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัด ชลบุรี ถึง 2 ท่าน ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญ นำเรื่องปัญหาที่ดินแสมสารเข้าสู่สภาไปก่อนหน้านี้ พร้อมลงไปดูสะพานปลาเพื่อดูปัญหาเรื่องประมง ต่อจากนั้น เดินทางไปวัดช่องแสมสาร เพื่อร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางวันเพ็ญ แก้วใส ผู้เสียชีวิต  พร้อมเปิดพื้นที่ พูดคุย รับรู้ รับเรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน ที่เป็นปัญหาที่ดิน ปัญหาระดับชาติ มีความซับซ้อนและการต่อสู้ ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน การแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผลักดัน วางแนวทาง เร่งแก้ไขข้อพิพาท การริดรอนสิทธิ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อพี่น้องประชาชน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องแสมสารทุกคน ซึ่งจะได้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง