ศรีสะเกษ รอง ผวจ. 2 ชาติ จับมือปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 23​ ส.ค.​62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมสะงำโฮเต็ล  ต.ตระเปียงไปร  อ.อัลลองเวง  จ.อุดรมีชัย ​ ราชอาณาจักรกัมพูชา  นายทรงพล  ใจกริ่ม  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับ  นายลึม  ซกโต  รอง  ผวจ.อุดรมีชัย  ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  ซึ่งสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน  (BLO)  ร่วมกับ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง  2 ประเทศ  ได้ร่วมกันจัดการประชุมนี้ขึ้น  โดยมี  นายอรรถพล  อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์  พร้อมด้วย  นายฮอจิน  วีระยุทธ  นายอำเภออัลลองเวง  ส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง  2  ประเทศ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 


นายทรงพล  ใจกริ่ม  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  สำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน  (BLO)  เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่าง  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  ประเทศไทย  และ  อ.อัลลองเวง  จ.อุดรมีชัย  ราชอาณาจักรกัมพูชา  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดผ่านแดนถาวรไทย - กัมพูชา  ช่องสะงำ  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ตลอดจนเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อมั่น เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา  ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา  การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี  ประสบผลสำเร็จในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหนึ่ง  โดยในวันนี้  อ.ภูสิงห์  ได้เรียนเชิญฝ่ายกัมพูชา  มาประชุมอย่างเป็นทางการ  เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งนับวันจะแพร่ระบาดและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งปัญหาอื่น ๆ ตามแนวชายแดนที่เราสามารถพูดคุย  และสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

 

นายลึม  ซกโต  รอง  ผวจ.อุดรมีชัย  ราชอาณาจักรกัมพูชา  กล่าวว่า  ทางฝ่ายกัมพูชาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนกัมพูชา - ไทย อย่างเต็มที่  แต่ในการดำเนินการยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  ทางฝ่ายกัมพูชาจึงขอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือตรวจหาสารเสพติด  ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนและพร้อมอบรมให้กับความรู้และวิธีการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา  หลักสูตร  (BLO)  ได้รับทราบ  และมีการจัดตั้งกลุ่มไอซีทีเฉพาะกิจ ประเภทไลน์  และเทลเลแกรม  ร่วมกันอำนวยความสะดวกในการประสานงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน  โดยจะมีการจัดตั้งหมู่บ้านสีขาว  ปลอดสารเสพติดหมู่บ้านชายแดนด้วย

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน