สร้างสุข-สร้างรอยยิ้ม จ.สุรินทร์นำหน่วยบริการภาครัฐ ออกบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ อ.บัวเชด
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ที่โรงเรียนบ้านอาโพน หมู่ที่ 1 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในพิธี เปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2562 เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยการนำ หน่วยบริการจากภาครัฐ ไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชน เพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงการบริการภาครัฐ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจน เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง

 

 

 


โดยมีนายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอบัวเชด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอบัวเชดทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์  โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้

 

 

 

การมอบเวชภัณฑ์สัตว์ให้แก่นายยกองค์ การบริหารส่วนตำบลอาโพนจำนวน 1 ชุด , มอบพันธุ์ปลาจำนวน 50,000ตัว ให้แก่กำนันตำบลอาโพน มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนยากจนจำนวน 2 คัน มอบทุน ของกองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์จำนวน 2 ทุนๆละ 1,000 บาท มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท  มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่งจำนวน 10 ทุนๆละ 2,000 บาท มอบทุน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจำนวน 11 ทุนๆละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด หลังจากเสร็จพิธีการมอบสิ่งของต่างๆให้กับราษฎรแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ. สว. จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ในบริเวณโรงเรียนบ้านอาโพน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน