สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 2

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้เด่นในจังหวัดสมุทรปราการ การประกวดและจำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ อาทิ โกสน หมากผู้หมากเมีย และหมากแดง สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรปราการหลายล้านบาทต่อปี สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานส่งเสริมการตลาดไม้ดอก ไม้ประดับ “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักหลักวิชาการ ปรับปรุงพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้เด่นในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้นตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปรับทราบการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดในชีวิตประจำวันและเทศกาลต่าง ๆ


 

ภาพ/ข่าว  สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.สมุทรปราการติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน