สุโขทัย อพท.4นำภูมิปัญญาออกมาเผยแพร่สร้างการรับรู้สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก้

จากการที่จังหวัดสุโขทัยได้เป็นตัวแทนของประเทศในการเข้ารับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก หรือ (UNESCO Creative Cities Network : UCCN ) สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีอัตลักษณ์ที่สำคัญทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายเครื่องทอง เครื่องเงินสุโขทัยโบราณ เครื่องสังคโลก ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าตีนจก ผ้าหมักโคลน เป็นต้น ซึ่งการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” ของ UNESCO นั้นจะมีผลดีด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนของจังหวัดสุโขทัย และจะทำให้อัตลักษณ์ที่สำคัญของสุโขทัยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

นายสิทธิพันธ์  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ไปสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก้   อพท.4 จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว ประชาชน คนพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรมที่ถนนคนเดินสุโขทัย ทุกวันเสาร์ รวม 9 ครั้ง เพื่อให้เกิดแนวร่วมในการรับรู้ พร้อมนำภูมิปัญญาออกมาเผยแพร่ ด้วยการให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสจริง เก็บเกี่ยวความเข้าใจในการรับการประเมินให้เป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน   ซึ่งในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายนนี้ องค์การยูเนสโก้ จะพิจารณาและจะมีการประเมิน พร้อมกับประกาศผลการพิจารณา ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้

สำหรับ Creative City เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ มี 180 เมือง จาก 72 ประเทศทั่วโลก และได้แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ เมืองด้านงานออกแบบ ,เมืองด้านภาพยนตร์ ,เมืองด้านดนตรี .เมืองด้านสื่อศิลปะ ,เมืองด้านวรรณกรรม และเมืองด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งประเทศไทยมี 2 เมืองที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ คือ จังหวัดภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2558 และ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

ข่าว/ภาพ/ ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดสุโขทัย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน