อ่างทอง แถลงข่าวท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทยตั้งแต่ไถนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวด้วยตนเอง

วันนี้ 26 ส.ค. 62  ที่บริเวณ  แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม  ตำบลศรีพราน  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  นาย เรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานโครงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าวจังหวัดอ่างทอง  โดยมี นาย วรัตม์  มาประณีต  นายอำเภอแสวงหา  นาย ศักดิ์ชัย  เสนาพรหม  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  นางสาวจันทร์  อินทรจักร  (แชมเปญ เอ๊กซ์)  ดารานางแบบ  คุณอักขราพัชร  ลายตลับ ประธาน Young Smart  ผู้แทนศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวแสวงหาธรรมชาติฟาร์ม และประธานทีมรถไถแข่ง  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมฟังการแถลงข่าว

อ่างทอง แถลงข่าวท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทยตั้งแต่ไถนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวด้วยตนเอง

ด้าน นาย เรวัต  กล่าวว่า  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสืบสานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าว  เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักขั้นตอนการทำนา  ตั้งแต่การไถนา  การเพาะกล้า  โยนกล้า  ดำนา  จนกระทั่งเกี่ยวข้าว  โดยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมงาน  ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562  โดยในวันเปิดงานได้จัดให้มีการแข่งขันขับรถไถนา  เพื่อสร้างสีสันแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวนา  ให้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกข้าว  วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องจังหวัดอ่าทอง  และส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพทำงาน  และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชาวนาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  โดยมีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปศึกษาดูงานการเรียนรู้การปลูกข้าว  โดยปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองตามโครงการพระราชดำริบ้านยางกลาง  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรไผ่ดำพัฒนา  ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านแห  ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนอยู่สุข  การแข่งขันรถไถ  สาธิตการปลูกหญ้าแผก  การเลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่  ผักสวนครัว  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว  และในช่วงเย็นรับประทานอาหารร่วมกัน  ชมการแสดงรำอวยพร  การแสดงลิเก  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการทำพิธีทำขวัญข้าว  พิธีสู่ขวัญควาย  การดำนา  การโยนข้าว  ปลูกข้าว  การเกี่ยวข้าวและการร้องเพลงเกี่ยวข้าว  การนวดข้าว  การสีฝัดข้าว  และช่วงเย็นรับประทานอาหาร  รับชมการแสดงเพลงฉ่อย  การแสดงรำฝางประทีป  และที่สำคัญยังได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์ 4 วัด 4 อำเภอ  ได้แก่  วัดบ้านพราน  วัดขุนอินทประมูล  วัดม่วง  วัดนางใน  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวด้วยซึ่งในวันนี้ นาย เรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ยังได้นำทีมโชว์การเกี่ยวข้าวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสการเกี่ยวข้าวจริง ๆ  ในวันงาน  ให้ดูพร้อมโชว์ข้าวที่เกี่ยวได้จะนำไปให้ไก่ที่เลี้ยงไว้กินเป็นอาหารด้วย  จึงขอเชิญชวนพี่ข้องชาวอ่างทองและนักท่องเที่ยวทุกท่าน  ร่วมงานสืบสารประเพณีการปลูกข้าวของจังหวัดอ่างทอง  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษาประเพณีวิถีชาวนาให้คงไว้สืบต่อไป

              ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035-610113  หรือ คุณศุกลรัตน์  นามแดง โทรศัพท์ 061-6190159

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อ่างทอง

อ่างทอง แถลงข่าวท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทยตั้งแต่ไถนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวด้วยตนเอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน