ทรภ 1จัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน

 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ประธาน พมพ.ทรภ.1/ผบ.ทรภ.1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 (ระดับผู้บริหาร) ณ โรงแรม เดอะไซมิส (The Siamese) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

       พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2562 ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ผ่านมา


      โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานความมั่นคงฯ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัด/ผู้แทน จังหวัดต่างๆ ในพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดตราด จำนวน 11 จังหวัด รวมทั้ง กทม.และเมืองพัทยา ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้ด้วย

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน