สัตหีบเตรียมประกวดวาดภาพ สัตหีบทะเลสีฟ้าท้องฟ้าสีครามครั้งที่ 2เพลินศิลป์ถิ่นนาวี

วันนี้ 28 ส.ค.62 ที่โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธาน ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือและประธานชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการในฐานะกรรมการจัดงานฯ  ครู พรรณอร พูลเกษร กรรมการและเลขานุการจัดงานฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่ 2 สัตหีบ ทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีคราม art contest การแข่งขันประกวดวาดภาพ ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ หาดดงตาล อ.สัตหีบ โดยมี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ผู้แทน บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น คณะครู อาจารย์ ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมงานแถงข่าว

                พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ กล่าวว่า ชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ Sattahip young artists’club จัดประกวดวาดภาพ “เพลินศิลป์ถิ่นนาวี” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันเสาร์ที่ 7กันยายน 2562  ณ บริเวณสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ บริเวณโดยรอบหาดดงตาลและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้แสดงความสามารถของตนเองในงานศิลปะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติในพื้นที่สัตหีบ ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด แบ่งเป็น 6ระดับดังนี้ ระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ศิลปินอิสระและประชาชนทั่วไป ในส่วนของสถานที่วาดภาพมีหลายพื้นที่ ประกอบด้วย แหลมม้าน้ำในฐานทัพเรือสัตหีบ ชุมชนประมงท้องถิ่นหน้ารพ.อาภากรฯ วัดสัตหีบ สะพานปลาประเทือง ลานหน้าสถานีตำรวจน้ำ ท่าเทียบเรือกลางอ่าว อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการ สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. หาดเทียนทะเล สอ.รฝ.    

 

   

     

                       


                ซึ่งภายในงานจะพบกับศิลป์ปินแห่งชาติจะเป็นคณะกรรมในการตัดสิน นำโดย ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2550 ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์และสื่อผสม และศิลป์แห่งชาติคนอื่นๆอีกมากมาย  ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติวาดภาพ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00น. -17.30  น.ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ และบริเวณโดยรอบหาดดงตาล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยให้ผู้เข้าประกวดมาลงทะเบียน ณ สถานที่รับรายงานตัวบริเวณหน้าเต็นท์ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ ตั้งแต่เวลา 07.00-10.30  น. การสมัครเข้าประกวดส่งใบสมัครผู้เข้าประกวดในนามโรงเรียนหรือบุคคลไปยังชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ เลขที่ 25 หมู่ 2ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ทาง E-mail [email protected] ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 094 9293296  (ครูอร) 090 1288529  (ครูส้ม) และ 089 8137344(ครูนุ่ม) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ Facebook Naval Art gallery-หอศิลป์ถิ่นนาวี Facebook เพลินศิลป์ถิ่นนาวี หรือ http//:www.sattahip.ac.th

 

 

 

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน