โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง รักษ์โลก ลดโรค (ชมคลิป)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง “ASCLB ก้าวรักษ์โลก ลดโรค ร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์” ที่จัดขึ้นในวันนี้  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  ลดโลกร้อน  ส่งเสริมสุขภาพ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และต่อต้านความรุนแรงในสตรีและเด็ก

ณ ปัจจุบันการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดี  สำหรับการเดิน-วิ่ง  ถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพที่ดีทางหนึ่ง  อีกทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์  เชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน  และศิษย์เก่า  บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า  แต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล  โอกาสเช่นนี้จึงไม่ค่อยมีมากนัก

 


อีกทั้ง ปัญหาด้านสังคม  โดยเฉพาะปัญหาการกระทำความผิด โดยการใช้ความรุนแรงและการค้ามนุษย์  นับวันจะเพิ่มจำนวนและความรุนแรงมากขึ้น และขณะนี้ความรุนแรงทางด้านไซเบอร์กระพือไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ภาพ-ข่าว   กฤษณ์ สนใจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าว ที นิวส์  จ.ลพบุรี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง