เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจังหวัดตรัง เลี้ยงปลานับหมื่นตัวลดต้นทุนให้กินผักและเศษอาหารเหลือๆ

นางอำไพ ไชยภักดี อายุ 52 ปีอยู่บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 4 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กลายเป็นบุคคลต้นแบบในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ประมงเครือข่ายระดับจังหวัด ลำดับที่ 1 ของ จ.ตรังเมื่อปี 2561 โดยเธอได้เลี้ยงปลาไว้หลายชนิดนับหมื่นตัวในสระน้ำข้างบ้านเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ จับขายปีละ 1 ครั้ง เน้นกินพืชผักผลไม้และเศษอาหารที่เหลือ ๆ โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งเงาะ มังคุด ลองกอง สับปะรด แตงโม กล้วยและอื่น ๆ (ยกเว้นทุเรียนที่ยังมีราคาแพง) เมื่อร่วงหล่นโคนต้นและขายไม่ได้ราคา จึงตัดสินใจเก็บเอามาเป็นอาหารปลา ลดต้นทุนการผลิตมาเป็นประจำทุกปี โดยเธอบอกว่ามีสระน้ำข้างบ้านและได้รับแจกพันธุ์ปลามาเลี้ยง แต่ไม่ค่อยมีเงินซื้ออาหารให้ปลา จึงทดลองโยนเศษผักผลไม้ลงไปให้กิน ปรากฏว่าได้ผลดีมาก จนมีการบอกต่อแบบปากต่อปาก ทำให้เกษตรกรรายอื่น ๆ เดินทางมาดูงานและนำไปปรับใช้


ซึ่งนอกจากจะทำให้ประหยัดต้นทุนแล้ว ยังทำให้ปลาแข็งแรง โตเร็ว ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ปลาเนื้อแน่นเป็นที่ชื่นชอบของตลาด โดยพืชผักผลไม้ที่เหลือกินเหลือใช้แล้ว จะนำมาโยนลงในบ่อปลาเพียงไม่กี่นาทีหมดเกลี้ยง แนะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานำวิธีดังกล่าวไปใช้ จะทำให้เศษผักผลไม้ที่เหลือไม่กลายเป็นขยะเน่าเสียที่เป็นที่รังเกียจอีกต่อไป ด้านนางอำไพ ไชยภักดี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาด้วยพืชผักผลไม้กล่าวว่า ปลาของตนกินผลไม้ทุกชนิด ราคาถูกไม่ขายลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา รวมทั้งเศษผักก็ให้ปลากินหมดเลย และกำลังมีสระใหม่อีก 1 บ่อเลี้ยงแบบเดียวกัน น้ำสวย ปลาเนื้อแน่น ไม่มันไม่คาว เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดตรังติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน