สโมสรไลออนส์ ห่วงใยประชาชน จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อชุมชนและสังคม

     เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62   ที่ โรงแรมบ้านไม้หอม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สส.ชลบุรี เขต 8 อ.สัตหีบ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการกุศล ของสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ไลออนส์สากล ภาค 310 ซี โดยมีไลออนส์ พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี นายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ด้วยสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ มีความประสงค์จะจัดหารายได้การกุศล เพื่อนำเงินจากการจัดหารายได้ไปช่วยเหลือสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก ผู้พิการทางสายตาและผู้ยากไร้ ตลอดจนการดำเนินงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของไลออนส์สากลโดยกำหนดจัดงานการกุศลขึ้นภายใต้ชื่องาน " Retro Dance Party" ประกอบด้วยการจำหน่ายบัตรโต๊ะจัดเลี้ยง การเดินแบบจากนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์การกุศล ลีลาศรำวง ซึ่งมีผู้มาร่วมงานในวันนี้กว่า 400 คน


นายสถิระ เผือกประพันธ์ ได้กล่าวว่า องค์กรไลออนส์เป็นองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมและขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานการจัดงานในวันนี้ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกโอกาสต่อชุมชนและองค์กรการกุศลต่างๆ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จากนั้นได้มอบเงินของตัวเองและเป็นผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกพัทยา ร่วมกับ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คลัง ให้กับนายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ก่อนที่จะขับร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรติในการจัดงานในวันนี้ด้วย บรรยากาศของการจัดงานที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของผู้ร่วมงานในวันนี้

    ในนามของสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในวันนี้ด้วยความจริงใจ และจะนำรายได้ที่ได้จากการจัดการกุศลในครั้งนี้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ไลออนส์ พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี นายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ได้กล่าวในตอนท้าย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน