สัตหีบ มอบโล่เชิดชูเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชน

วันนี้ 29 ส.ค.62 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนผู้ที่รับรับโล่เชิดชูเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ


                สำหรับการทำงานเพื่อพัฒนชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าในพื้นที่ใดก็ตามบทบาทหลักสำคัญมิได้อยู่แค่เพียงหน่วยงานภาครัฐ ที่ควรมีบทบาทในหนุนเสริมเท่านั้น แต่ในทุกพื้นที่มีกำลังหลักสำคัญ นั่นคือ ประชาชนเจ้าของพื้นที่เอง ที่จะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายทิศทางและลงมือปฏิบัติและมักจะมีกลุ่มหรือบุคคล ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำจิตอาสา ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยความเข้าใจ"จิตอาสา" คือชื่อเรียกบุคคลที่เข้ามามีบทบาททำงาน เพื่อชุมชนและบ้านเกิดของตัวเองอย่างเข้าใจและเต็มใจและหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานงานระหว่างหน่วยงนรัฐร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายๆ ด้าน และผลจากการทำงาน เพื่อชุมชนของเขานั่นเอง ทำให้ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ นั่นคือ "รางวัลเชิดชูเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชน"จากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ผู้ให้การสนับสนุน โดยนายไพโรจน์มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

                นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกรับโล่เชิดชูเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันนี้ ซึ่งถือป็นรางวัล อันทรงเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่คุณงามความดี วันนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับโล่เชิดชูเกียรดิจิตอาสาพัฒนาชุมชน จึงเป็นตัวแทนของเครื่องหมายคุณงามความดี อันเป็นสิ่งที่ถือว่าทรงคุณค่ายิ่งเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของจิตอาส ผู้ซึ่งทุ่มเทมุ่งมั่น พัฒนาชุมชนตนเองให้เกิดความเข้มแข็งคุณงามความดีที่ท่านได้ทำในวันนี้จะจารีกชื่อของท่านไว้ในชุมชนับเป็นผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรจิตอาสพัฒนาชุมชนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตอาสาให้กับชุมชนสืบไป

                     นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกรับโล่เชิดชูเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันนี้ ซึ่งถือป็นรางวัล อันทรงเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่คุณงามความดี วันนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับโล่เชิดชูเกียรดิจิตอาสาพัฒนาชุมชน จึงเป็นตัวแทนของเครื่องหมายคุณงามความดี อันเป็นสิ่งที่ถือว่าทรงคุณค่ายิ่งเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของจิตอาส ผู้ซึ่งทุ่มเทมุ่งมั่น พัฒนาชุมชนตนเองให้เกิดความเข้มแข็งคุณงามความดีที่ท่านได้ทำในวันนี้จะจารีกชื่อของท่านไว้ในชุมชนับเป็นผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรจิตอาสพัฒนาชุมชนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตอาสาให้กับชุมชนสืบไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน