โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการเปิดการแข่งขันกรีฑาลูกนาวีเกมส์ ประจำปี 2562

                วันนี้ 30 ส.ค.62 พลเรือโท เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาลูกนาวีเกมส์ ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งได้มีการจัดขบวนพาเรด ที่สวยสดงดงาม ตระการตา ของนักเรียน  สร้างความประทับใจให้ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก และยังมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของ นักเรียน การแข่งขันกรีฑา ในแต่ละประเภท ในวันนี้อีกด้วย

 


                นาง ศรัญญา โยเซป หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน กล่าวว่า การแข่งขันฬาของนักเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียนมิได้มุ่งให้นักเรียนได้เรียนแต่วิชาการแต่เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องฝึกฝนความ สามารถในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะวิชาพลศึกษาซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนได้คำนึงถึงด้าน สุขภาพ ร่างกาย ความมีระเบียบวินัย และมารยาท ของนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและฝึกฝนความเป็นผู้มีน้ำใจให้มีอยู่ในจิตใจของนักเรียนตลอดไปสำหรับ การ แบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับชั้น และการตั้งชื่อทีมของแต่ละทีมนั้น โรงเรียนได้ใช้ชื่อเรือหลวงต่างๆ ในกองทัพเรือ เป็นสัญลักษณ์ประจำทีม โดยแบ่งออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ ทีมเรือหลวงเจ้าพระยา ทีมเรือหลวงนเรศวร ทีมเรือหลวงอ่างทอง และทีมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

                พลเรือโท เอกราช พรหมลัมภัก กล่าวว่า ทางโรงเรียน มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งในด้านร่างการ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด พร้อมรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของนักกีฬาภายในโรงเรียนสัตหีบ อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน