ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "ROAD SAFETY ON TOUR"การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย(คลิป)

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "ROAD SAFETY ON TOUR" กิจกรรม "การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย"

วันที่( 30 ส.ค.) ที่ โรงเรียนอุทัย  อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา  นายยรรยง คุโรวาท  อุปนายกที่ 1 ราชยานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ "ROAD SAFETY ON TOUR" กิจกรรม "การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย" พร้อมมอบใบประกาศให้กับนักเรียนผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้  โดยมีนางจิตตรา  ศรีรุ่งเรือง. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากีฬายานยนต์ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม  โดยมีนางสาววรเวียร์  ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ คุณผาสุข  สุตเตมีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย นายพงศธร  กองมิตรชัย   ปลัดอาวุโส อำเภออุทัย ร.ต.อ.วสันต์  มิ่งขวัญ รองสารวัตจราจร สภ.อุทัย คุณพุทธชาด  ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานานาชาติ วิทยาลัยในเครือไทยเทค นายมานิต  แทบทอง อดีตรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และคุณสอน  ไววิญญา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุทัย  ให้การต้อนรับ

นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากีฬายานยนต์ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา. เป็นผู้กล่าวรายงาน

นางสาววรเวียร์  ละมูลพันธ์  กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาที่ใช้รถใช้ถนนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและวินัยจราจรรวมถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนและส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นต่อสังคมส่วนรวมโดยทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการส่งเสริมความปลอดภัยในการช่วยลดอุบัติเหตุ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้การป้องกันอุบัติภัยกฎจราจรการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย นอกจากนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยามาให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย

 

 

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าว ที นิวส์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

นายยรรยง คุโรวาท อุปนายกที่ 1 ราชยานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน