ไม่นอกรีต!!กต.ตร.ปากพนังเมืองคอนไม่หวั่นกระแส อส.ตร.นอกรีต-ติวเข้มระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรมมั่นใจไม่สร้างความเสื่อมเสียให้องค์กร
(3 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ กต.ตร.สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดฝึกอบรมประชาชนเป็นอาสาสมัครตำรวจหรือ อส.ตร.เพื่อช่วยเหลืองานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของตำรวจ โดยส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำในป้อมยามตำรวจทั่ว อ.ปากพนัง จำนวน 12 แห่ง รวมทั้งร่วมปฏิบัติหน้าที่กับฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อ.ปากพนัง เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนทั่วพื้นที่รับผิดชอบใน อ.ปากพัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทางคณะ กต.ตร.จะออกเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส.ตร.ที่ประจำป้อมยามตำรวจทุกป้อมยามเดือนละ 1 ครั้ง

          นายสมเกียรติ ทิศนุ่น ประธาน กต.ตร.สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องกำลังตำรวจขาดแคลนทำให้การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อ.ปากพนัง ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทาง กต.ต.จึงจัดฝึกอบรมภาคประชาชนเป็นเพื่อเป็นอาสาสมัครตำรวจ หรือ อส.ตร. จำนวน 130 คน โดยจัดฝึกทางทางวิชาการและภาคปฏิบัติในการลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับตำรวจ โดยเน้นในเรื่องระเบียบวินัย รูปแบบ ขั้นตอนและข้อกฎหมายรวมทั้งเองคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากคำสั่งและข้อกฎหมาย 

            “แม้ว่าในปัจจุบัน อส.ตร.ในหลายพื้นที่จะตกเป็นข่าวการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ อส.ตร.และเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง แต่ตนมั่นใจว่าในส่วนของ อส.ตร.สภ.ปากพนัง จะปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของระเบียบวินัย ข้อกฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด จะไม่เกิดปัญหาเหมือนที่เกิดในพื้นที่อื่น ๆอย่างแน่นอน”นายสมเกียรติ กล่าวย้ำ


ทางด้าน พ.ต.ท.สุนันท์ นาคนิคาม รอง ผกก.ป.สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  กล่าวว่า ต้องยอมรับว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไม่เพียงพอในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นภาคประชาชนโดย อส.ตร.เข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่สามารถชวยแบ่งเบาภาระของตำรวจได้เป็นอย่างมาก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและ กต.ตร.จึงได้จัดโครงกรตรวจเยี่ยมป้อมยาม 12 แห่งทั่ว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส.ตร.ในปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละป้อมยาม ที่ผ่านมาตำรวจสามรถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับภาคประชาชนหรือ อส.ตร.ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

             “โดยทาง บก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ชื่นชม กต.ตร.สภ.ปากพนัง เป็น กต.ตร.ตัวอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ในส่วนของ สภ.ปากพนัง ทาง พ.ต.อ.ปรีชา ปัญญาเลิศ ผกก.สภ.ปากพนัง จึงเน้นย้ำให้ตนเข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ กต.ตร.อย่างใกล้ชิด ซึ่งการร่วมกับคณะ กต.ตร.ออกตรวจเยี่ยมตามป้อมยามทั้ง 12 แห่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังจให้กับตำรวจและ อส.ตร.ประจำป้อมอีกทางหนึ่งด้วย” พ.ต.ท.สุนันท์ กล่าวในที่สุด.

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ   เตมะศิริ /ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน