ชาวระนองกว่า 700 คน พร้อมใจลุยฝนปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและสนองพระราชเสาวนีย์ฯ ประจำปี 2562 ณ ป่าชายเลน หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมยศ สารแขวีระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง) นางจุฬาภรณ์ จันทนา ท้องถิ่นจังหวัดระนอง สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 10 (เมืองระนอง) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กว่า 700 คนเข้าร่วม ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มต้นทุนการผลิต ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนมีการบุกรุกทำลายและถือครองเพื่อใช้ในการเพิ่มพื้นที่การผลิตมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และสภาพภูมิอากาศในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นการสนองตอบนโยบายของจังหวัดระนอง ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเพื่อเป็นมรดกโลก รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปลูกจำนวน 25 ไร่ และใช้พันธุ์ไม้ชายเลน จำนวน 12,500 ต้น

ภาพ/ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระนอง 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน