จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาล ลางสาด ลองกอง หวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์
ที่ บุญดำรง กรีนฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิตอนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการแถลงข่าว งานเทศกาล ลางสาด ลองกอง หวาน สินค้าโอทอป จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562

โดยมีนางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษดา​ ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน​ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุทธิรัตน์​ ปาลาศ​ เกษตรกรกลุ่มวนเกษตรอินทรีย์ pgs  ร่วมแถลงข่าว มีนายสหวิช อภิชัยวิศรุต​กุล​ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางณัฐพร​ มหาไพบูลย์​ พาณิชย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางสาวนิลเนตร​ โลหะพจน์​พิลาศ  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางธัญชนก จอมทรักษ์​ ผจก.สนง.ส่งเสริมและวนับสนุนวิวาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายศิริ​ สุขทรงศิลป์​ รองผอ.สนง.ททท.แพร่​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนอุตรดิตถ์​เข้าร่วมการแถลงข่าว จังหวัดอุตรดิตถ์มีไม้ผลที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีความอุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะมีลางสาดและลองกองออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลลางสาด​ ลองกองหวาน และสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 กันยายนถึงวันที่ 26 กันยายน 2552 ณบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 34 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562


ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายทั้งการประกวดผลไม้ลางสาดลองกองนิทรรศการไม้ผลและนวัตกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งผลไม้พืชผักปลอดภัย และราคาพี่น้องชาวสวนการจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาสินค้าโอทอปของดีจากจังหวัดอุตรดิตถ์การแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมไทยการจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวของชุมชน OTOP ณวัดวิถีและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัดวิถีและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงานสวนสนุกสำหรับเด็กการแสดงดนตรีให้ชมตลอดงาน นายอนันต์​ ตั่นฉ้วน​ เกษตรจังหวัด​อุตรดิตถ์​ เปิดเผยว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเพาะปลูกและให้ผลผลิตลางสาดลองกองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศทั้งลางสาดลองกองที่มีกลิ่นหอมรสชาติหวานอร่อยโดยสถานการณ์การผลิตการตลาดลองกองลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี การผลิต 2552 นี้พื้นที่ปลูกลองกองจำนวน​ 27,636 ไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมาและคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดปีนี้จำนวน​ 33,335.64 ตัน คิดเป็นร้อยละ112 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน​ 3,787.29 ตัน สวนล้างจานมีพื้นที่ปลูกจำนวน​ 8,682 ไร่ คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด​ 4,341 ตัน คิดเป็นร้อยละ 80.29 ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ​ 1,065.50 ตัน โดยผลผลิตทั้งลองกองลางสาดออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนและออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคมนี้

นางปัทมาวดี​ สุปัญญา​ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าในการจัดงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 26 กันยายน 2512 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับมอบหมายในส่วนของการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งจะได้มีการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมไทยการจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถีและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถีจาก 9 อำเภออำเภอละ 1 pavilion รวมถึงการประกวดอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถีเชิงความคิดสร้างสรรค์อำเภอละ 1 เมนู การประกวดนิทรรศการ​ กิจกรรมจำหน่ายแพ็คเกจการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 9 อำเภอชิงเงินรางวัลเป็นต้นสำหรับการประกวดต่างๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055-411686ต่อ15

ในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา ชุ่มจันจิรา​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้กล่าวถึงเรื่องของลางสาดจะกลับมาด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรด้วยการแปรรูปโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุนภาควิชาการและให้องค์ความรู้ทางการเกษตรและการแปรรูปงานที่จะเป็นนวัตกรรมสำคัญให้ลางสาดอุตรดิตถ์ยังคงเป็นผลไม้ที่สำคัญเป็นอัตลักษณ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่สู่รุ่นต่อรุ่น

นายสุทธิ​รัตน์​ ปาลาศ​ เกษตรกรกลุ่มวนเกษตรอิทรีย์​PGS  จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลผลิต ลางสาด ลองกล้องด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมPGS ลางสาดลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ แหล่งปลูกอยู่ตามภูเขาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอลับแล ลองกองต้นดั้งเดิมเป็นต้นลังสาดชาวสวนใช้วิธีนำกิ่งพันธุ์ลองกองมาเสียบยอดหรือต่อยอดชาวสวนได้มีการบำรุงตั้งแต่เริ่มออกดอก ติดผลและแต่งชอบให้ได้ลางสาดลองกองที่กลายเป็นลองกองที่ ชอบขนาดใหญ่ขึ้น มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รสชาติไม่หวานจัดอร่อยไม่แพ้ลองกองทางภาคใต้เปลือกหนา สามารถเก็บไว้ได้นานหลายวัน จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนประชาชน หรือผู้ที่สนใจ ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และทั่วประเทศ เข้าร่วมงานและอุดหนุนลางสาด ลองกอง คุณภาพดีสินค้า OTOP ร่วมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถี จากทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ 17 ถึง 26 กันยายน 2562 ณบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน