เลยเร่งพร่องน้ำป้องกันน้ำท่วมจากพิษพายุ

เมื่อเวลา  09.30 น.วันที่ 4 ก.ย.62   นายประมวล  ลาภจิตต์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยและคณะ เดินทางตรวจอ่างเก็บน้ำน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสวนปอ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย ซึ่งเป็นโครงการต้นน้ำแม่น้ำเลยแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเลย  เนื่อง จากปริมาณน้ำวันนี้  110.51% ของความจุ   ณ วันนี้มี น้ำไหลเข้าอ่าง 12.279 ล้าน ลบ.เมตร      น้ำไหลออก  ล้นสปิลเวย์ 7.960      ล้าน ลบ.เมตร     ประตูระบายน้ำฝั่งขวา 1.565 ล้าน ลบ.เมตร       ประตูระบายน้ำฝั่งซ้าย 0.848 ล้าน ลบ. เมตร ตลิ่งแม่น้ำเลยท้ายอ่างยังต่ำ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก

 

 

 

เลยเร่งพร่องน้ำป้องกันน้ำท่วมจากพิษพายุ

นายเกรียงไกร  ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย  เปิดเผยว่า    ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างขนาดกลาง 14 แห่ง มีน้ำ 74 ล้านลบ.ม. (64%) ถือว่ามีน้อยกว่าปีที่แล้ว (ก.ย.61 มีน้ำ 69%) อ่างน้ำหมาน มีน้ำ 6.7 ล้านลบ.ม. ( 25%) แนวโน้มเพิ่มขึ้น  ส่วนอ่างเก็บน้ำน้ำเลย  มีน้ำ 39 ล้านลบ.ม. (110%) แนวโน้มเพิ่มขึ้น ล้านสปิลเวย์ 80 ซม.  จึงต้องทำการพร่องน้ำออกตลอดเวลา 10 ล้าน ลบ.ม./วัน และระดับน้ำแม่น้ำเลยยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 3-4 เมตร รวมทั้งอ่างเก็บน้ำอื่น และแม่น้ำ ลำน้ำสาขายังมีปริมาณน้อยมาก ระดับน้ำโขงยังต่ำ    จึงไม่น่าเป็นห่วงมีอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำที่ยังรองรับน้ำได้อีกมาก     เราสามารถปรับและแก้ปัญหาได้หากมีพายุพัดเข้ามาหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดเลยอ

เลยเร่งพร่องน้ำป้องกันน้ำท่วมจากพิษพายุ
*** ผอ.โครงการชลประทานเลย  กล่าวอีกว่า      นอกจากนี้ ทางส่วนอุทกวิทยาที่ 3  เชียงคาน สำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ  ทำการตรวจวัดระดับน้ำโขง ที่ อ.เชียงคาน เมื่อ 07.00 น.วันนี้ วัดได้  7.26 เมตร  ต่ำกว่าตลิ่ง 8.74  เมตร  สำหรับระบบน้ำประปา นั้น และได้ทำการสูบน้ำจากแม่น้ำเลยขึ้นมาลงที่สระน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยเพื่อผลิตน้ำประปา ประมาณวันละ 20,000 ลบ.ม. 100 % มาตั้งแต่ 1  ส.ค.2562 ที่ผ่านมา   เนื่องจากอ่างเก็บน้ำน้ำหมานมีน้ำน้อยไม่สามารถปล่อยน้ำมาทำประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยและรอบนอกได้  

บุญชู  ศรีไตรภพ ข่าวภูมิภาค จ.เลย 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน