ปศุสัตว์เมืองคอน ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ รายได้สูง เผยเกษตรผันสวนยางมาเลี้ยงแพะเนื้อ
ปศุสัตว์เมืองคอน ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ รายได้สูง เผยเกษตรผันสวนยางมาเลี้ยงแพะเนื้อ

วันที่ 6 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มรายได้ในเกษตรกรรายย่อย “ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมเลี้ยงแพะเนื้อ แปลงใหญ่แบบครบวงจร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรณีงบเหลือจ่าย) มีนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสรพงษ์ คงสำราญ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วิทยากร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมในพิธีเปิด


ทั้งนี้ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (กรณีงบประมาณเหลือจ่าย) และมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการนครอาหารปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อแปลงใหญ่แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ทั้งรายใหม่และรายเก่า จำนวน 45 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัว จากนั้นเกษตรกรจะได้รับแพะเนื้อเพศเมียรายละ 2 ตัว และแพะเนื้อเพศผู้กลุ่มละ 9 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงและขยายพันธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ  

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า โครงการดังกล่าวมีเกษตรกรทั้งรายเก่า และรายใหม่ เข้าร่วมโครงการเลี้ยงแพะเนื้อ นอกจากนี้ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ รายได้จากการขายยางพาราไม่เพียงพอกับร่ายจ่ายครอบครัว จึงปรับเปลี่ยนหันมาเลี้ยงแพะเนื้อตามโครงการส่งเสริมอาชีพของจังหวัด เนื่องจากเนื้อแพะมีราคาสูง เป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในครอบครัว

ภาพ/ข่าว ชชาดล เจริญพงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน