พ่อเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมนำชาวบ้านเปิดทางน้ำเข้าแปลงนาแก้ปัญหาภัยแล้ง

หลายพื้นที่ แต่ยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง ในหลายอำเภอ

เมื่อเร็วๆนี้  (9 ก.ย.62) นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่พร้อมสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมผู้นำชุมชน เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ในเรื่องการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะ 4  หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 / บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 / บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 และบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 13  เนื่องจากแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาขาดแคลน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 723 ครัวเรือนรวม 1,350 คน

 

 

 


ซึ่งในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่ เทศบาลตำบล และกำนันตำบล ได้ทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำข้างเคียง เข้ามาเติมในแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา แต่ก็ไม่เพียงพอเนื่องจาก สถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นระยะยาวทำให้แหล่งน้ำข้างหมดไป ได้สำรวจการเจาะบ่อบาดาล แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำเค็มเกินไปที่จะนำเอามาใช้  โดยจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือทางเทศบาลตำบลชีลอง ได้น้ำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับราษฎร และได้รับการสนับสนุนรถน้ำจาก ทรัพยากรน้ำภาค 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ( อบจ.) และ ปภ.จังหวัดชัยภูมิ ทำการแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อน  ในส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางคณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) จะได้พิจารณาเสนองบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อทำการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาเพิ่มเติมในอนาคตอย่างเร่งด่วนต่อไป

 

 

ในส่วนของอำเภอบ้านเขว้า  กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน พร้อมประชาชนจิตอาสาจากหลายตำบล ได้ร่วมแรงร่วมใจ สำรวจแหล่งน้ำ พร้อมกำจัดวัชพืชที่อุดตันทางน้ำที่เป็นธารน้ำจากฝาย พระอาจารย์จื่อ ให้มวลน้ำเข้าถึงพื้นที่เกษตรอย่างทั่วถึง ในเขตพื้นที่ ต.ตลาดแร้ง ต.บ้านเขว้า ต.ทุ่งทอง และจะดำเนินการต่อไปยัง ต.ลุ่มลำชี ให้ปริมาณน้ำเข้าถึงพื้นที่ทางการเกษตร โดยมี นายวรศิษย์ พุฒิจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า นำประชาชน จิตอาสาทำความดี พร้อมใจกันดูแลแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไกร ธรรมกฤติ ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ รายงาน

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง