องค์กรสาธารณกุศล"คนอุตรดิตถ์"ร่วมกู้ชีพกู้ภัยคอรุม มอบเครื่องดนตรีดุริยางค์และกลองชุด ทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ให้ รร.ขนาดเล็ก

องค์กรสาธารณกุศล"คนอุตรดิตถ์"จับมือกู้ชีพกู้ภัยคอรุม นำเครื่องดนตรีวงค์ดุริยางค์พร้อมกลองชุด ทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มมอบให้นักเรียนและโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่วยลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก ยังความอบอุ่นซาบซึ้งใจให้กับคนพื้นที่

ที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 2 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายศุภชัย  บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องดนตรีวงค์ดุริยางค์ 1 ชุด รวม 32 ชิ้น ประกอบด้วย กลองใหญ่ กลองพาเหรด เบลไลล่า เมโลเดียน ขลุ่ยเพียงออ และฉาบเดินแถว พร้อมด้วยกลองชุดสำหรับเล่นดนตรีสากล ประกอบด้วย กลองเล็ก(สแนร์ดรัม) กลองทอม(เทเนอร์ดรัม) กลองใหญ่(กลองเบส)กลองทิมปานี(กลองเคตเทิลดรัม) ฉาบและฉาบไฮแฮต ให้กับนายเสน่ห์  ขิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ในกิจกรรมบันเทิงและการแสดงในพิธีงานต่างๆ เพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง ให้นักเรียนได้มีโอกาสหันมาให้ความสนใจดนตรี ศิลปด้านการแสดงและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียน 

มี นายอมรชัย  สังข์สุวรรณ์ ประธานชมรมองค์กรสาธารณกุศล คนอุตรดิตถ์ และนายนายอนุวัฒ  ธรรมจารี รองประธานชมรมฯ ร่วมกับกู้ชีพกู้ภัยคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้จัดหาและให้การสนับสนุนเครื่องดนตรีวงค์ดุริยางค์และกลองชุด พร้อมทุนการศึกษาอีกจำนวน 17 ทุน มอบให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเป็นทุนในการหาซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียนหรือปัจจัยอื่นที่จำเป็น รวมถึงมอบสื่อการเรียนการสอน  หนังสือแบบเรียนเก่า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าชุดนักเรียน รองเท้าเก่าที่ดีมีคุณภาพ ของเด็กเล่น ข้าวสารอาหารแห้ง ขนมและน้ำดื่ม นำมามอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในครั้งนี้ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนด้วย 

โดยมี พ.ต.ท.ประหยัชว์ นามสุข สวป.สภ.น้ำปาด นายเกริกฤทธิ์ สานต๊ะ นายกอบต.แสนตอ นายเสมอ  สานต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแสนตอ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบสิ่งของดังกล่าว

002

003
ทั้งนี้ ทางชมรมองค์กรสาธารณกุศล คนอุตรดิตถ์ ร่วมกับกู้ชีพกู้ภัยคอรุม ยังได้เปลี่ยนพัดลมเพดานชุดใหม่ จำนวน 6 ตัว โดยติดตั้งภายในโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ใช้แทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย ยังความอบอุ่นและความซาบซึ้งใจให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและครูอาจารย์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นอย่างมาก เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีอยู่ในระดับหนึ่ง และยังเป็นการสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพของนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้แสดงออก เนื่องจากขาดเครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 

สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นสถานศึกษาขยายโอกาศขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)อุตรดิตถ์ เขต2 เปิดสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 (4 ขวบ) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีเด็กนักเรียนรวมทั้งสิ้น 61 คน ชั้น ม.1-3 รวม 16 คน ป.1-6 รวม 8 คน และ อนุบาลรวม 37 คน มีครูผู้สอนรวม10 คน ครูชาย 4 ครูหญิง 4 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 และ ภารโรง 1 คน 

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน