จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ
ที่ห้องประชุม ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้ง​จิตรไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เป็นประธา​น เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ

  โดยมีนางสลักจฤฎติ์ ติยะไพรัช​ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนิตยาวรรณ​ เลื่อนลอย​ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธาตรี​ บุญ​มาก​ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์​ นายวิชญ์ธวัช​ อัจฉริยฉัตรา​ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสาวปรารถนา​ มงคลธวัช​ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายศักดิ์ตระกูล​ เลี้ยงประเสริฐ​ ประธาน​สภาวัฒนธรรม​จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์​พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจิตติมา​ กรีอารี​ พัฒนา​สังคม​และความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​พร้อมคณะประธานคณกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี​17 จังหวัดภาคเหนือและคณะจำนวนกว่า​ 350 คนเข้าร่วมประชุม


ในการประชุม ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ได้สนับสนุน การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีขององค์กรสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือ ในวันนี้มีกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยพิธีมอบทุนสาธารณประโยชน์ให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีภาคเหนือ ในภาคค่ำจะมีกิจกรรมสัมพันธ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือการจัดแสดงสินค้าโอท้อปของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์ อาทิ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ของอำเภอท่าปลา ผ้าทอพื้นเมืองของอำเภอลับแล  อำเภอตรอน อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคกและผลิตภัณฑ์ของดีของอำเภอพิชัยเป็นต้น

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง