กต.ตร.ด้านสังคม ทำงานเชิงรุกประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งสายงาน 6 โครงการ ดูแลประชาชน ส่งเสริมงานของตำรวจ (ชมคลิป)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็นประธาน ในการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)  กทม. และคณะ (อนุ กต.ตร.) กทม.ด้านสังคม ที่  T. House  Bar & Restaurant   นวลจันทร์  บึงกุ่ม กทม. โดยมี ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ  นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.ด้านสังคม กล่าวรายงานวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ด้านสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการ ช่วยเหลือดูแลประชาชนด้านสังคม    ส่งเสริมกิจการงานของตำรวจในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจ ติดตามผลงานการทำงานดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  โดยในการประชุมในวันนี้เพื่อขับเคลื่อน งานทั้ง 6 โครงการ แบ่งหน้าที่การทำงาน ของ กต.ตร.และอนุ กต.ตร. ด้านสังคม ทั้ง 25 คน ตามความถนัดของแต่ละท่าน   รับฟังข้อคิดเห็น คำเสนอแนะในการดำเนินโครงการ   เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

มอบแผนการทำงาน และ มอบของที่ระลึก

สำหรับการเดินหน้าโครงการ 6 โครงการมีดังนี้  โครงการที่ 1  ตำรวจและอัยการใกล้ชิดประชาชน ผู้รับผิดชอบ  6 ท่าน   โครงการที่ 2  การบริจาคโลหิต ที่  สำนักงานอัยการสูงสุด ทุกๆ 3 เดือน ผู้รับผิดชอบ 4 ท่าน     โครงการที่ 3  โครงการประชาสัมพันธ์ Page Website  ผู้รับผิดชอบ  4  ท่าน   โครงการที่ 4 โครงการชุมชนน่าอยู่เคียงคู่นครบาล ผู้รับผิดชอบ  4 ท่าน    โครงการที่ 5  โครงการ ปลูกต้นกล้าความคิด ปลูกจิตคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ 4 ท่าน    โครงการที่ 6 โครงการตำรวจนครบาลเพื่อเยาวชนเก่งด้านภาษา ผู้รับผิดชอบ 4 ท่าน  

ภาพ-ข่าว เรียบเรียงโดย เกียรติยศ   ศรีสกุล ผอ.ภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าว ที นิวส์ 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน