เด็กสุโขทัยดีใจได้รับเลือกเข้าโครงการติดปีกเติมฝัน ปันความรู้สู่อาชีพการบินกับบางกอกแอร์เวย์ส
 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำโดยกัปตัน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จัดกิจกรรม ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2” โดยนำคณะเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตราด และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา รวม 56 คน เดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ มาร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบินบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการบินจากพนักงานและผู้บริหารของสายการบินฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับเยาวชนสุโขทัยมีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี 16 คน จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และนำความรู้ที่ได้มาตัดสินใจเป็นแนวทางในการสานฝันเพื่ออนาคต เช่น นายณัชรัช อุบลรัตน์  อายุ 17 ปี จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กล่าวถึงความประทับใจตั้งแต่แรกขึ้นเครื่อง พร้อมประสบการณ์ที่ได้รู้จักกับเครื่องยนต์ทุกส่วนของเครื่องบิน ได้รู้จักกับการทำงานหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายการบินที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่นการเตรียมอาหาร การเตรียมความพร้อมของนักบิน และพนักงานต้อนรับ อีกทั้งวางอนาคตว่าจะเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารและทำงานในส่วนของห้องครัวสายการบินที่ตนเองสนใจ ส่วนนายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ อายุ 15 ปี  ตั้งใจว่าอนาคตอยากเป็นนักบิน ดีใจที่ได้เห็นการทำงานจริง   มั่นใจว่าอาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบินนั้นมีหลากหลาย และน่าสนใจ อยากให้มีโครงการนี้ส่งต่อไปถึงรุ่นน้อง เพราะเป็นโครงการที่ได้รับความรู้จริงและรอบด้านเกี่ยวกับการบิน  ส่วนนางสาวชวินมาดา  วงค์ษา  ที่ตั้งในเป็นแอร์โฮสเตท รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้รับความรู้โดยเฉพาะภาษาเฉพาะที่ใช้กับการบิน และได้เรียนรู้ว่างานในสายการบินนั้นมีตำแหน่งงานให้เลือกได้มากว่าที่คิด

 

ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2

กิจกรรม ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในส่วนของการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน จากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง อาทิ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร และฝ่ายช่าง เป็นต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตนเอง และอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับเครื่องบินในห้องจำลองการบิน (Flight Simulator) โดยมีกัปตัน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้ให้คำแนะนำและบรรยาย นอกจากนี้เยาวชนยังได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารเพื่อเสิร์ฟบนเครื่องบินจาก บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (Bangkok Air Catering) อีกด้วย

 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน