อนุบาลสุโขทัย จัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาลรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดอนุบาลรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม ตามโครงการ สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นที่สนามหน้าตึกเรียน โดยได้จัดให้นักเรียนได้แต่งชุดไทย ออกบูทจัดร้านจำหน่าย สินค้า ขายอาหารที่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูช่วยกันทำ  ใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุย่อยสลายง่าย เช่น กระทงใบตอง และให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะรีไซรเคิล  อย่างถูกต้อง

 

กิจกรรมตลาดนัดอนุบาลรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม

โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำขยะมูลฝอยหรือสิ่งของที่มีคุณภาพกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะสร้างความรู้ จิตสำนึก และการตระหนักรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของเด็กนักเรียนและเห็นความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่

 

กิจกรรมส้มตำไทยปฐมวัย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน