ก่อนจะสายเกินแก้ เกษตรอำเภอพนมดงรักเร่งรณรงค์ป้องกันโรคใบด่างในมันสำปะหลัง
วันนี้(12ก.ย.62)ที่หอประชุมอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรักได้มีการจัดงาน วันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่ทั้ง4ตำบลในอำเภอพนมดงรักเข้าร่วมงานกว่า300คน เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังได้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และเรียนรู้วิธีสังเกตอาการของโรครวมทั้งมาตรการการป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรค

 

 

 

 

 

เวลา 10.00น.นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายขวัญเมือง พรมสอน เกษตรอำเภอพนมดงรักให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมี นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าหน่วยงานด้านการเกษตรอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เข้าร่วมงานจำนวนมากเพื่อร่วมกันเรียนรู้และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สาเหตุการแพร่กระจายของโรคใบด่างมันสำปะหลัง มีสาเหตุหลักมาจากการนำท่อนพันธุ์มาจากต้นที่เป็นโรคใบด่าง ที่มีเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคปนเปื้อนมาปลูก จึงทำให้โรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่กระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ดังที่เกิดในประเทศใกล้เคียงบ้านเรา นอกจากนั้น ยังมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นพาหะไปดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรค ไปดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่ไม่เป็นโรคต่อก็จะเป็นโรคขึ้นมา จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายและระบาดไปยังพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ต้นมันสำปะหลังก็จะแพร่กระจายโรคได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

 

เรียนรู้การสังเกตุอาการโรคใบด่าง

โดยวันนี้ ได้มีนำเกษตรกรที่เข้าร่วมงานลงพื้นที่จริง ที่แปลงมันสำปะหลังบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรพนมดงรัก เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การสังเกตุและค้นหาหาต้นมันสำปะหลังที่ได้รับเชื้อไวรัสจนมีอการโรคใบด่าง และเรียนรู้การกำจัดต้นมันที่เป็นโรคใบด่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค เพราะโรคนี้ยังไม่มียารักษา และหากมีการแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมงานเพื่อเข้าเรียนรู้การปลูกมันสำปะหลังที่ถูกต้องและให้ได้ผลผลิตที่ดีปลอดภัยจากโรคระบาด กับฐานการเรียนรู้อีก6ฐานสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชัยยา พาละพล จ.สุรินทร์

เข้าฐานเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยโรคใบด่าง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน