เด็กดีต้องส่งเสริม!!ปตม.สผ.ระนอง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 76 คน
วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียนบ้านหินช้าง และโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ที่อาคารโรงเรียนบ้านหินช้าง ต.ปากน้ำท่าเรือ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.ระนอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับทุน จำนวน 76 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ และมีฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดระนอง เพื่อสนับสนุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ อันพึงมีต่อสังคมในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชน  จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นายประพนธ์ กล่าวว่า พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. จังหวัดระนอง ในปีนี้ ถือเป็นครั้งที่ 6 โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหินช้างและโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 76 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล จำนวน 20 ทุน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ทุน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ทุน และถึงแม้ทุนการศึกษาในวันนี้จำนวนเงินนั้นอาจไม่มากนักแต่ให้ถือว่าทุนการศึกษานี้เป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อตอบแทนในความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

ภาพ/ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระนอง 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง