อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงาน"แลน้ำน่าน ทานไข่เมืองตรอน" ทอดไข่ดาววางเรียงติดกันบนสะพานแขวนแม่น้ำน่านความยาว 250 เมตรใช้ไข่ ประมาณ 2,500

ที่บริเวณสะพานแขวน​ ม.2​ ต.บ้านแก่ง​ อ.ตรอน​ จ.อุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ เป็นประธาน​ในการเปิดงาน​"แลน้ำน่าน​ ทานไข่เมืองตรอน"

  โดยมีนายสกุลไชย จมทองนายอำภอตรอน นางอภิญญา​ อนรรฆมาศ​ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายชลิต ธนวัฒน์​ รองนายกองค์​การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางดุษฎี​ ถาวรจตุรวัฒน์​ ประชาสัมพันธ์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางสาวนิลเนตร​ โลหะพจน์​พิลาศ อุตสาหกรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​นายอนันต์​ ตั่นฉ้วน​ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายชาญชัย​ ฝอยทอง​ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 นางนวลปรางค์​ ครองธานินทร์​ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์​ นายเกรียงไกร​ กิจประเสริฐ​ นายกเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ในนามส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชน จำนวน​1,000 คนเข้าร่วม ในการจัดกิจกรรมในวันนี้อำเภอตรอนได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาอำเภอตามวิสัยทัศน์พัฒนาคุณภาพชีวิต​ ผลผลิตปลอภัย บ้านเมืองนำอยู่อาศัยเพื่อประโยชน์อย่างทั่วถึงทุกตำบลทุกหมู่บ้าน สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมของอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอตรอน5​ยุทธศาสตร์


ประกอบด้วย(1) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต (2) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมคุณธรรมและจริยธรรม (3)ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพ (4)ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในชุมชนและ(5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองปลอดภัย(Safety City)ตามเป้าหมายคือจังหวัดอุตรติตถ์เป็นเมืองสะอาด(Cean) สิ่งแวดล้อมดี(Green)สวยงาม(Beautf สงบและปลอดภัย(Safety City) ซึ่งอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรมการทั้ง​5 ประเด็นยุทธศาสตร์พื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอให้เกิดเป็นรูปธรรม มีสัฤทธิ์ผลในทุกพื้นที่ และทุกระดับในการจัดงาน "แลน้ำน่าน​ ทานไข่เมืองตรอน" ครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการทำงานด้านศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพมีวัตถุประสงศ์เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งอำเภอตรอนมีผู้ประกอบการ ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่มากที่สุดของประเทศจำนวน ๓๓ฟาร์มไกไข่จำนวน 1,500,000 ตัว ผลผลิตประมาณวันละ 1,200,000 ฟอง มูลค่า​ 3,600,000 บาท/ต่อวัน รวมมูลค่าต่อผลผลิต 108,000,000 บาทปี และให้โอกาสเปิดตลาดการจัดจำหน่ายไข่ไก่​และผลผลิตการเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการบริโภคไข่เพื่อสุขภาพอนามัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตรอนกาจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้​ 1.การบันทึกสถิติการทอดไข่ดาววางเรียงติดกันบนสะพานแขวน​แม่น้ำน่าน หมู่ที่2ตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอนความยาว 250 เมตรใช้ไข่​ ประมาณ​ 2,500 ฟอง 2.ชมการสาธิตการปรุงอาหารจากไข่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​ 3.การแข่งขันกินไข่ มากที่สุดและเร็วที่สุด​ 4.การประกวดอาหารมนูไข่รสชาติดี 25 เมนู​ 5.การออกร้านจำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ ๐TOPในพื้นที่อำเภอตรอน​

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง