วราวุธพร้อมคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพชาวไร่ใต้

เมื่อวันที่15 กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงทส. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนายอำเภอพิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านไร่ใต้อ.ไร่ใต้อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานีที่กำลังประสบอุทกภัยอย่างหนักกว่า100 หลังคาเรือนจากน้ำที่ท่วมสูงเกือบ2 เมตร


โดยคณะได้ลงเรือเพื่อเยี่ยมประชาชนและมอบถุงยังชีพจำนวนกว่า200 ถุงพร้อมกลับน้ำดื่มให้ชาวบ้านพื้นที่บ้านไร่ใต้บ้านไร่โดมบ้านไร่กลางบ้านไร่เหนือบ้านโนนค้อบ้านคุลุโดนมีชาวบ้านมารับถุงกว่า200 คนจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมตำบลไร่ใต้ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ1,760 ครัวเรือนประชาชน3,700 รายผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจำนวน19 รายและมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาอยู่พื้นที่ปลอดภัยผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจำนวน20 รายด้านการให้บริการสาธารณสุขมีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการโดยมีผู้ป่วยล้างไตหน้าท้องจำนวน11 รายย้ายผู้ป่วยไปล้างไตที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารและส่งเซ็ตล้างไตถึงที่บ้านจ่ายยาสามัญประจำบ้านไปยังจุดต่างๆในหมู่บ้านโดยมีอสม. เป็นผู้ดูแลและมีเจ้าหน้าที่ออกจ่ายยาเรื้อรังตามจุดต่างๆโดยมีผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน120 ราย 

 

โดยจุดบริการรักษาพยาบาลโดยทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารจุดอพยพที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่13 ศูนย์ที่พึ่งพิงหมู่14 ศูนย์พึ่งพิงโรงเรียนค้อคุลุศูนย์พึ่งพิงหมู่8 ศูนย์พึ่งพิงหมู่10 จุดบริการหมู่14 และหมู่13 ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดมีผู้ที่น้ำกัดเท้าจำนวน374 รายปวดท้อง145 รายปวดกามเนื้อ88 รายไข้หวัด69 รายผื่นคัน42 รายและบาดแผล32 ราย

//////////

นายสุพจน์ วิชัย 088-3584513

อุบลราชธานี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน