หนองคาย!! ผวจ. มอบเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุกว่า 21รายวงเงิน 541,000บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เวลา 14.00 น. วันที่ 2 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบเงินเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ จ.หนองคาย เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต


นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย กล่าวว่า พิธีมอบเงินกองทุนผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้แด่ผู้สูงอายุได้มีทักษะ และศักยภาพของตน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ด้วยการนำเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ยนำไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นอย่างดีที่สมควรจะได้รับเงินกองทุนจำนวน 21 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 541,000 บาท


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน