ผอ.ชลประทาน เผย อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพิ่มขึ้นความจุทั้งหมดกว่า 21.96 ล้าน ลูกบาศก์เมตรด้านการประปา ขอให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด(คลิป)

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการไปผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงในเมือง ทั้งในเขตเทศบาลเมืองและเขตรอบนอกเทศบาล หลังจากได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันที่ผ่านมา ถือว่าเป็นฝนที่ตกหนัก จากที่เกิดสภาวิกฤตภัยแล้ง มานานกว่า 2 เดือน

วันนี้(17 ก.ย.2562) ทีมข่าวได้พบ นายประเทือง วันดี ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ถึง 29 สิงหาคม 2562 มีน้ำไหลเข้าอ่างเนื่องจาก ปริมาณฝนตกในพื้นที่รับน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีพื้นที่รับน้ำกว่า 641 ตารางกิโลเมตร ขณะนี้มีน้ำในอ่างฯอยู่ 14 ล้านเศษ หรือประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ซึ่งความจุทั้งหมดกว่า 21.96 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำ 14 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อการใช้ในด้านการประปาเพียงอย่างเดียว และการระเหยออก 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุ แต่บังเอิญเรามีความโชคดีอีกอย่างคือ อ่างเก็บน้ำอำปึล ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำสำรอง มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีน้ำอยู่ 8 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ซึ่งน้ำจำนวน 8 ล้าน ลูกบาศก์เมตร สามารถนำมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงได้ในช่วงเวลาที่เราต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการประปา แต่เราก็หวังว่า อนาคตอันใกล้ ประมาณ 10 กว่าวันที่เหลือ น้ำยังคงมีไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงอยู่เรื่องๆ นั่นคือว่า ปริมาณฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ตกมาเพียง 65 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ก็ยังคาดการณ์ว่าจะมีน้ำไหลลงมาเพิ่มเติม เราก็จะได้นำน้ำไปทำกิจกรรมอื่นๆ ก็คือ รักษาระบบนิเวศ เพื่อการเกษตร จึงอยากให้มั่นใจได้ว่าเรามีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค กับการประปาในเมื่องสุรินทร์ แต่หากเกิดภาวะวิกฤต ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ไม่มีฝนเข้ามาอีกเหมือนที่ฝ่านมา เราก็ยังมีแหล่งน้ำสำรอง คือบริเวณอ่างเก็บน้ำแถวๆเขาสวาย แถวๆบ่อหิน ซึ่งเราทำโครงการวางท่อสูบน้ำ สามารถลำเลียงน้ำจากบ่อหินเข้าไปที่โรงกรองของการประปาเลย นั่นคือสำรอง มีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินจริงๆ

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพิ่มขึ้น

ส่วนโครงการขุดลอกต่างตอบแทน หลังจากที่ ชลประทานสุรินทร์ประกาศออกไป ก็มีผู้ประกอบการชาวสุรินทร์ยื่นเสนอเข้ามาช่วยเหลือมากมาย ถึงแม้ว่าค่าขุดจะแพงกว่าค่าดินก็ตาม ทางผู้ประกอบการก็ยินดีที่จะรับภาระเหล่านั้น เพื่อช่วยชาวสุรินทร์ เอาน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงได้มากขึ้น ตอนนี้มีผู้ยื่นแสดงความประสงค์ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าเราทำแปลงไว้ทั้งหมด 20 แปลง แปลงละประมาณ 5 หมื่นลูกบาศก์เมตร 20 แปลงก็ประมาณ 1 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เราจะได้น้ำมาเพิ่มอีก 1 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยที่เราไม่ต้องใช้จ่ายงบประมาณแม้แต่บาทเดียว ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเสนอที่จะเข้ามาดำเนินการขุดลอก เมื่อเสนอเสร็จแล้วเราก็จะพิจารณา ตามขบวนการที่ได้ประกาศไว้ เมื่อได้แล้วก็ทำสัญญาตกลงกันระหว่างทางชลประทาน กับทางผู้ขุด ซึ่งทางผู้ขุดจะขุดเอาดินไปใช้ประโยชน์ของตัวเอง แต่เราได้น้ำคล้ายๆกับการนำเอาดินไปแลกน้ำ ค่ากินอยู่ที่ประมาณ 9 บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่ค่าขุดดินประมาณ 17 บาท แสดงว่าค่าขุดแพงกว่าค่าดิน ซึ่งทางผู้ให้ความร่วมมือมาขุดก็ถือว่า เป็นผู้เสียสละที่จะนำดินออกไปข้างนอกให้เรา เราก็จะได้น้ำแทน ซึ่งคาดว่าในฤดูแล้งนี้ ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2563 นี้ น่าจะได้ดำเนินการขุดลอกได้ ซึ่งตอนนี้น้ำยังท่วมแปลงที่เราแบ่งเอาไว้

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพิ่มขึ้นในระดับที่เพียงพอสามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาในปริมาณมากขึ้นได้ ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ จึงได้ทำการผลิตน้ำประปาเต็มกำลังการผลิต และจ่ายน้ำเป็นปกติแล้ว ตั้งแต่วันนี้ที่ผ่านมา โดยได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังขอให้ทุกคนช่วยสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในยามจำเป็น ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า หรือ หากมีข้อขัดข้องประการใด ให้แจ้งไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์หมายเลขโทรศัพท์ 044 511319 หรือ Call Center 1662

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

ผอชลประทานและผจก.ประปาสุรินทร์ กล่าว

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน