สถานศึกษาระนองทำ MOU เชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง

วันที่ 17 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเฮอริเทจคอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา หอการค้าจังหวัดระนอง อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเพิ่มโอกาสและการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวมถึงเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยในงานได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเปิดบู้ธของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะศึกษา รวมถึงมีการบรรยายให้ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน