พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระเป๋าเป้นักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน กระเป๋าเป้นักเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายกุลชาติ ชลเทพ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน กระเป๋าเป้นักเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่ง ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสครองราชย์ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2537 เป็น ร.ร.ในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด นอกจากการดูแลนักเรียนใน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์แล้ว ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยภัยธรรมชาติ จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินการเรียนการสอนของ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2562 นี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้จัดซื้อกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 883 ใบ ไม้แบดมินตัน จำนวน 18 คู่ และลูกแบดมินตัน จำนวน 108 ลูก เพื่อมอบให้นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้จัดส่งอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ชุด เพื่อมอบให้นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน