ศรีสะเกษ!! สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน นำสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพมอบช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ริเริ่มโครงการ“แรงงานติดดาว”พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม  2560  นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า   ในวันแรงงานแห่งชาติของปีนี้ตนได้จัดกิจกรรม ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้ เชิญ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสถานประกอบการของสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเอาสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปมอบให้แก่คนไร้ที่พึ่งจำนวน  287 คน  และในงานนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังแรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ  ทางสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ในสาขาสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาพนักงานนวดไทย สาขาช่างซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 คนไปร่วมพิธี

 


นายสรรชัย  กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้เพื่อให้ นายธวัช   สุระบาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการติดเครื่องหมาย “ดาวเงิน 6 แฉก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แรงงานคุณภาพ ให้กับตัวแทนกำลังแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ตามที่พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ริเริ่มโครงการ “แรงงานติดดาว” เพื่อขับเคลื่อนให้กำลังแรงงานเห็นความสำคัญ และเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมากยิ่งขึ้น   เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ โดยนายจ้าง หรือผู้ประกอบการสามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกคน ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง