ศรีสะเกษแถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่งานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน  (ตากะจะ)  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสะอาด  วงศ์รักษ์  นายอำเภอขุขันธ์  น.ส.ธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ นายสืบสวัสดิ์  สืบสายพรหม  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์  และคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562  ซึ่งกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมและสืบสานต่อ ๆ กันมาสู่รุ่นลูกหลานได้เรียนรู้และแสดงออกถึงความกตัญญู  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาว  อ.ขุขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 


นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ประเพณีแซนโฎนตา  เป็นประเพณีที่เก่าแก่มีมาแต่ยุคโบราณ  สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของชาว อ.ขุขันธ์  เชื้อสายเขมร  เป็นพิธีกรรม การเซ่นไหว้  ทำบุญอุทิศส่วนบุญให้บรรพบุรุษ  แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที  การเคารพบรรพบุรุษของลูกหลาน  ซึ่งจะทำการเซ่นไหว้ระหว่างช่วงเข้าพรรษาคือวันแรม 14 - 15  ค่ำ เดือน 10  ของทุกปี   แต่จะเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรษของแต่ละครัวเรือน  ต่อมาในปี  2544  นายชูศักดิ์  อุปนันท์  นายอำเภอขุขันธ์ในสมัยนั้น  ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน  ได้ริเริ่มให้มีการจัด งานประเพณีแซนโฏนตา ของอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยใช้ชื่อว่า  “งานประเพณีขุขันธ์  แซนโฏนตา” และในปี  2552  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่องานประเพณีเป็น “งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฏนตา  บูชาหลักเมือง  ลือเลื่องกล้วยแสนหวี”  โดยพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ)  คือ  ผู้สร้างเมืองขุขันธ์และครองเมืองขุขันธ์เป็นท่านแรก  สำหรับในส่วนของกล้วยจะเป็นธัญพืชที่สำคัญในการนำไปแปรรูปเป็นข้าวต้ม ขนมชนิดต่าง ๆ  กล้วยจึงเป็นสินค้าที่มีการนำมาจำหน่ายในพื้นที่ อ.ขุขันธ์  ช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่มาคำว่าลือเลื่องกล้วยแสนหวี  นอกจากนี้ อ.ขุขันธ์  ยังมีศาลหลักเมืองหินอ่อนที่ยิ่งใหญ่ สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งด้วย  ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศว่า ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ย. 62 อย่าลืมไปเที่ยวชมงาน รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562   

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง