โรงเรียน สังกัด อบจ.โคราช เจ๋ง คว้าอันดับ 1 ( O-Net ) ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รั้งอันดับ 25 ของประเทศ
วันนี้ 19 กันยายน 2562  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรัก์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่จังหวัดนครราชสีมา แจ้งแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติองค์การมหาชน ได้ดำเนินการทดสอบระหว่างวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปรียบเทียบกับการศึกษาปีการศึกษา 2560 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อสถานศึกษาสำนักกองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 และกำหนดจัดพิธีมอบโล่รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ  ห้องสุพรรณหงส์  โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  ที่ผ่านมา  โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้คือ 1 ประเภทผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net สูงสุด   โดยดูจากคะแนนสอบปี 2561 ว่ามีคะแนนสูงสุดระดับประเทศ  แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     2 ประเภท พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net   โดยเปรียบเทียบจากคะแนนสอบปี 2561 กับปี 2560 ว่ามีการพัฒนามากขึ้นจากเดิมและนำไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นในสังกัด  อปท   ว่ามีการพัฒนามากขึ้นเป็นอันดับที่เท่าไหร่

 

 

 

 


โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับทั้งหมด 14 รางวัล  ดังนี้คือ 1 ประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net    1)  องค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับ 1 รางวัลได้รางวัลลำดับที่ 11 2 ) สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับ 1 รางวัลได้รางวัลลำดับที่ 11 ,  3) คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 1  ,  4 ) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 2   ,   5) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 1   ,  6 )   กลุ่มสาระสังคมศึกษาโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวได้รางวัลลำดับที่ 3         และ 2 ประเภทผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net สูงสุด  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับ 1 รางวัลได้รางวัลลำดับที่ 3  ,  2) สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับ 1 รางวัลได้รางวัลลำดับที่ 3  ,  3) คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 1   ,   4) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 2  ,  5) กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 1     6) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 1  ,  7 ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 1   ,  8)  กลุ่มสาระสังคมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาได้รางวัลลำดับที่ 1

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน