มุกดาหาร เปิดโรงสาวไหมชุมชน ด้วยเครื่องสาวไหมกึ่งอัตโนมัติ
        20 9 62   ที่ศูนย์รับซื้อรังไหมมุกดาหาร บ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดโรงสาวไหมชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสายใยนิคมคำสร้อย เพื่อเป็นการต่อยอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ เพิ่มพัฒนาการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด


เพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และยังเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรในการผลิตเส้นไหมเพื่อจำหน่าย  ขณะเดียวกันยังได้มอบปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์การสาวไหม มอบโลห์และเกียรติบัตร โครงการประกวดแปลงใหญ่  โดยมี  นายพชร โพธิ์กิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มุกดาหาร  เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้การต้อนรับ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน