โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล( ภาวนารังสี) ฉลองโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธฯ พระราชทาน รุ่นที่ 3 พร้อมมอบทุนการศึกษา 709 เป็นเงิน 709,000 บาท (ชมคลิป)

วันที่ 20  ก.ย.2562 ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล( ภาวนารังสี)  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  นางจุฑามาศ  รอดภัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) พร้อมคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระราชทาน รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  แห่จากหน้าพระอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล มายังภายในโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เพื่อเชิญโล่รางวัลพระราชทาน เกียรติยศขึ้นประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา เพื่อจัดพิธีฉลองโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธฯ พระราชทาน  รุ่นที่ 3  โดยมี พระธรรมรัตนมงคล  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย  นายอภิชาติ จีระวุฒิ  อดีต ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย คณะพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา มี นายดำหริ  งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในพิธี

 

 

ประกอบพิธีสงฆ์

หลังจากนั้น นางจุฑามาศ  รอดภัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล( ภาวนารังสี) ได้อ่านประกาศโล่พระราชทาน ให้ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทราบ นาย อภิชาติ จีระวุฒิ อดีต ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้กับนางจุฑามาศ รอดภัย ผอ.โรงเรียน และทางโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ก็ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

นาง จุฑามาศ รอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล( ภาวนารังสี)  เปิดเผยว่า  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นโรงเรียน ระดับชั้น อนุบาลจนถึง ระดับ มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรายการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ระดับประเทศ โดยทางคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลงาน ด้านพระพุทธศาสนาต่อเนื่อง และสร้างผลงานที่ดีมาโดยตลอด ทำให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล และจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

อีกทั้งวันนี้ยังได้มีพิธีการมอบ ธรรมรับทุน จากพระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักเรียนจำนวน 709 ทุนทุนละ 1000 บาท เป็นเงินทั้งสิน 709,000 บาทเพื่อเอาไว้เป็นทุนในการซื่ออุปกรณ์การศึกษา

ภาพ-ข่าว  ยุพิน  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าว ที นิวส์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน