สุพรรณบุรี มูลนิธิเสมอกันร่วมกับพี่น้องชาวสุพรรณ จิตอาสามอบสิ่งของช่วยชาวอุบล (ชมคลิป)

ที่ จ.สุพรรณบุรี มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี จิตอาสา และภาคีเครือข่าย ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

นายวิญญู สัตบุตร หัวหน้าศูนย์มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขตอำเภอเมือง กล่าวว่าที่ผ่านมาทางมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นองค์กรจิตอาสาโดยปกติจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน แต่ทุกครั้งที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาทั้งอุทกภัย วาตภัย หรือภัยต่างๆ ทางมูลนิธิเราได้ร่วมให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดกระทั่งครั้งนี้ตนได้หารือกับทางผู้บริหารของมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เพื่อทางทางช่วยเหลือพี่น้องชาว จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นวงกว้างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและทางผู้บริหารจึงเห็นชอบให้สมาชิกดำเนินการ

มูลนิธิเสมอกันร่วมกับพี่น้องชาวสุพรรณจิตอาสามอบสิ่งของช่วยชาวอุบล

ซึ่งการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทามูลนิธิเสมอกันได้ใช้โซเชียลเปิดเพจของมูลนิธิ และเฟซบุ๊กของบรรดาเหล่าสมาชิก และจิตอาสา หลังจากที่เราได้เปิดเพจและเฟซบุ๊กได้เพียง4วัน ได้มีธารน้ำใจจากพี่น้องประชาชน ต่างหลั่งไหลนำสิ่งของเครื่องใช้ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้าต่างจำนวนมากมาร่วมบริจาคกันจำนวนมาก เกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ว่าของที่พี่น้องประชาชนเจ้าของห้างร้านต่างๆนำมาบริจาคน่าจะไม่เกิน 1 คันรถสิบล้อแต่ขณะนี้ได้มีพี่น้องประชาชนนำสิ่งของมาร่วมบริจาคมากมายถึง 2 รถบรรทุกพ่วงนอกจากนี้ยังต้องใช้รถยนต์กระบะของสมาชิกช่วยบรรทุกของเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประภัยในคืนนี้

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง จ.สุพรรณบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน