จ.ชัยภูมิ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 "Tri Domain Contests"

นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ ประธานแถลงข่าว กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (CBAC) ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ,อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ,ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ,มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  โดยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู คณะกรรมการการแข่งขันและผู้มีเกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก  จังหวัดชัยภูมิรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 “Tri Domain Contests” โดย ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (CBAC)  เป็นเจ้าภาพของการจัดงาน

 

 


ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (CBAC) กล่าวว่า สมาคมวิทยาลัยเทโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะครบถ้วนทั้งในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยและคุณลักษณที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้เรียนจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนกาจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ทางสมาคมฯ จึงกำหนดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติขึ้น ใน 4กลุ่มพื้นที่ตามภูมิภาค (กลาง เหนือ อีสาน ใต้) จัดการแข่งขันระหว่างวิทยาลัย จำนวนด 171 แห่ง จำนวน 7 ประเภท รวม 114 รายการ โดยจะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 11-12มกราคม 2563  ณ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคีเครือข่ายรวมทั้งสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ซึ่งคาดว่าจะมีครูผู้ฝึกสอน ครูควบคุม นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 1 หมื่นคน  ในด้านเศรษฐกิจก็จะทำให้จังหวัดชัยภูมิ มีเงินสะพัดเข้าเมืองทั้งด้านการจับจ่ายใช้สอย ที่พัก และร้านของของฝากขายดีอย่างแน่นอน

 

 

 

ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาภาคีเครือข่ายทุกระดับทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพในครั้งนี้ ///

อรรถดิษฐ์ จันตะเสน  - ไกร ธรรมกฤติ ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวทีนิวส์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ รายงาน

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน