พาณิชย์จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรม แม่ฮ่องสอน รัฐคะยา เชื่อมโยงการค้าสองแผ่นดิน

พาณิชย์จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรม แม่ฮ่องสอน  รัฐคะยา เชื่อมโยงการค้าสองแผ่นดิน

      

          เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายจารึก  เหล่าประเสริฐ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม “ แม่ฮ่องสอน รัฐคะยา เชื่อมโยงการค้าสองแผ่นดิน “ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม โดยน.ส.จุรีรัตน์  ศรีตระกุล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นแม่งาน ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ “ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรัฐคะยาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ” ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นายอรรถพล ทวีสุนทร รอง.ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทน TBC ช่องทางห้วยต้นนุ่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย – เมียนมา แต่ไม่มีตัวแทนของทางสหภาพเมียนมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ระหว่างการประชุม รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำว่าการจัดกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้เกิดข้อผิดพลาด สิ่งใดที่สมควรอะลุ้มอะหล่วยก็ช่วยกัน

การค้าชายแดนแม่ฮ่องสอนอาจไปโรดรัฐบาลกำลังติดตามด่านห้วยต้นนุ่นอยู่

ในส่วนของการดำเนินการ น.ส.จุรีรัตน์  ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า มีบริษัทรับเหมาประมูลไปแล้วคาดว่าเกี่ยวกับการจัดสถานที่คงไม่มีปัญหา ส่วนใหญ่การจัดบูธจะเน้นสินค้าประเภท OTOP หรือยานยนต์ รวมทั้งหมด 80 บูธ โดยทางสหภาพเมียนมา 20 บูธ ไทยเรา 60 บูธ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการช่วยร่วมจัดบูธสมทบด้วย หลังเสร็จสิ้นการประชุม น.ส.จุรีรัตน์  ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัด ได้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงการค้ากับรัฐคะยา โดยจุดมุ่งหวังตามยุทธศาสตร์จังหวัด หากในอนาคตการส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสเทียบเท่าระดับสากล และยกระดับด่านห้วยต้นนุ่นให้เป็นด่านถาวร เหมือนแม่สาย และแม่สอด

          เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์แม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน