สมุทรสงคราม ชาวบางคนทีซับน้ำตาชาวอีสานลุยฝนรับบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
จากกรณีเกิดอุทกภัยในภาคอีสาน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดเป็นอย่างมาก และที่ตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามอำเภอบางคนที ร่วมกับชมรมดนตรี คนแม่กลอง, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางคนที ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และชาวอำเภอบางคนที ได้ร่วมกันจัดแสดงดนตรี "ชาวบางคนทีซับน้ำตาชาวอีสาน" โดยรับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่ภาคอีสาน ที่ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมอยู่ขณะนี้ โดยนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที พร้อมนางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล หรือ ใบเตย กิ๋กดู๋

สมุทรสงครามชาวบางคนทีซับน้ำตาชาวอีสานลุยฝนรับบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พร้อมคณะเดินลุยฝนรับบริจาคในตลาดบางน้อย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมบริจาคทั้งเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางสายฝนตกลงมาโปรยปรายได้ยอดเงิน ณ วันที่ 20 กันยายน 2562  จำนวน 177,710 บาท นายณัฐภัทร์ กล่าวว่าชาวอำเภอบางคนทีทราบข่าวความเดือดร้อนของประชาชนในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุบลาชธานี ที่ถูกน้ำท่วม จึงร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดแสดงดนตรี เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องทางภาคอีสาน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย สาขาบางคนที รับสิ่งของไปส่งมอบให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนเงินบริจาคทั้งหมดจะโอนไปสบทบกับรัฐบาล เพื่อจะรวบรวมส่งไปช่วยพี่น้องภาคอีสานต่อไป อย่างไรก็ตามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที ชื่อบัญชี "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี" เลขบัญชี 020296647009

ภาพ-ข่าว  นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

สมุทรสงครามชาวบางคนทีซับน้ำตาชาวอีสานลุยฝนรับบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน