รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60 ที่ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่  24  กันยายน  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.ศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  น.ส.วิจิตา  รชตะนันทิกุล  รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ  รุ่นที่ 60  โดยมี  น.ส.จารุวรินทร์  ธนาชนะสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนำสตรีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ  รุ่นที่  60  จำนวน 250 คน  เข้ารับมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วย  หลักสูตร 1 เดือน  4  เดือน  และ  6  เดือน  จำนวน  100  คน  และการฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวในชุมชน  จำนวน  150  คน  ทั้งนี้เพื่อให้สตรีและครอบครัวในเขตพื้นที่ดำเนินการ  10  จังหวัด  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป  

 

 

 

 

 


น.ส.จารุวรินทร์  ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.ศรีสะเกษ   กล่าวว่า  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.ศรีสะเกษ   ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาส  มีฐานะทางครอบครัวขาดแคลน หรือบุคคลที่ต้องการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนสตรีที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และในเขตพื้นที่ดำเนินการ 10  จังหวัด  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เพื่อให้สตรีและครอบครัวเหล่านั้นมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  โดยเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 60 จำนวน 1,067 คน เป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน ได้แก่อาชีพเสริมสวย ตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดไทยเพื่อสุขภาพ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวม 379 คน  การฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยรวมกลุ่มฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน 18 รุ่น มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวม 688 คน

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง