สสจ.มุกดาหาร ยกทีมคีตะมวยไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มากกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคลั่ง

 

 

 

 

 


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้นำกิจกรรมทำความดีด้วยการออกกำลังกายมาเป็นกิจกรรมร่วมของบุคคลทุกหมู่เหล่า ออกแบบให้มีการเข้าถึงการมีสุขภาพดี ด้วยการสร้างEngagerment และความยั่งยืนโดยการสร้าง Royalty โดยการสมัครเป็นสมาชิกการออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ตรวจวัดสุขภาพและดัชนีมวลกายฟรีให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย      

 

 

 

ภาพ/ข่าว  นางสาวพนิตตา สุขเกษม จังหวัดมุกดาหาร

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน