ชัยนาทปล่อยขบวน kick off จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า แก้ปัญหาทรรศนะอุจาด ลดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน(คลิป)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคม 14 แห่ง ได้ร่วมกัน ปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสาร ในโครงการ kick off จัดระเบียบสายสื่อสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA  เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า บริเวณเส้นทางถนนวงษ์โต จากหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ไปจนถึงสี่แยกแขวงการทางชัยนาท รวมระยะทาง 720 เมตร  เพื่อลดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งโดยไม่ได้มาตรฐาน และขาดการควบคุมดูแล เสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ชุมชน


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะเจ้าของเสาไฟฟ้าที่ให้บริการเช่าพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ประสานและร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคมที่เช่าพาดสาย  ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกันทุกจังหวัด  เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสารสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกสั่งสมมานานและลุกลามบานปลายตามสภาวะความเจริญทางเทคโนโลยี โดยขาดการควบคุมดูแล อันส่งผลกระทบตั้งแต่เรื่องทรรศนะอุจาด มาตรฐานการติดตั้ง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง