การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า #มหาสารคาม (ชมคลิป)
เวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2562  ที่บริเวณสวนสุขภาพสมถวิล จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พิธีเปิดงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัด ทั่วประเทศ” เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการปรับทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร และเคเบิ้ลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ในการนี้ มีการปล่อยขบวนรถออกไปดำเนินการจัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ในเส้นทางถนนริมคลองสมถวิล

 

 

 

 

               

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า

ดร.ณัฐฎ์เสฏฐ์ สัจจะมโน ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมา PEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง อีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

 

 

 

 

ดร.ณัฐฎ์เสฏฐ์ สัจจะมโน ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มหาสารคาม

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน