บึงกาฬ กฟภ.เจ้าภาพร่วม 12 หน่วยงาน จัดระเบียบสายสื่อสารให้งามตา (ชมคลิป)
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ก.ย.ที่ศาลาริมโขงถนนข้าวเม่า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า โดยนายพรชัย เย็นใจ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวรายงานว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมานานยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมา กฟภ.หรือ PEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีโดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูงอีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบมีมาก การนำสายลงใต้ดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญบางส่วนเท่านั้น

นายวรทัศน์ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.บึงกาฬ เปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับนายพรชัย เย็นใจ ผจก.กฟภ.บึงกาฬ โดยมีพนักงานจาก 12 หน่วยงาน

โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศในปี 2562 นี้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้านำเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าอีกด้วย ในการนี้ PEA ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ทั้งหมดจำนวน 12 หน่วยงาน เช่นTOT CAT AIS TRUE 3BB ต่อจากนั้นจะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของ PEA ต่อไป

เจ้าของสายสื่อสารร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ระยะทาง 500 เมตรในถนนบึงกาฬ เขตเทศบาลบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน